WYŁĄCZENIE ODPOWIEDZIALNOŚCI


Treści oraz materiały przedstawione na stronie www są prywatnymi opiniami i narzędziami autora, prowadzone są w formie blogu i nie stanowią rekomendacji inwestycyjnych w rozumieniu Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 października 2005 roku w sprawie informacji stanowiących rekomendacje dotyczące instrumentów finansowych, ich emitentów lub wystawców (Dz. U. z 2005 roku, Nr 206, poz. 1715). Autor nie ponosi odpowiedzialności za decyzje inwestycyjne podjęte na podstawie blogu, ani za szkody poniesione w wyniku decyzji inwestycyjnych podjętych na podstawie zawartego w nim tekstu, materiałów oraz narzędzi.